INCASSO PROCEDURE

Algemeen

INCASSO NEDERLAND hanteert de doelstelling dat alle kosten in eerste instantie betaald dienen te worden door uw debiteur en daar geeft de wet ons ruimschoots de mogelijkheid toe. INCASSO NEDERLAND zal er alles aan doen om deze doelstelling na te streven.

Aangezien bij het incasseren resultaat niet in alle gevallen verzekerd is, geven wij u in onderstaand gedetailleerd overzicht in zes stappen aan hoe een incassoprocedure werkt. Mocht u na het lezen van deze informatie alsnog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze afdeling juridische zaken.

Fase 1. De sommatie

INCASSO NEDERLAND zal uw debiteur(en) in eerste instantie schriftelijk aanmanen en in gebreke stellen. Tevens worden hier de contractuele of wettelijke vertragingsrente en incassokosten in rekening gebracht. In deze sommatie krijgt uw debiteur 10 dagen de tijd om tot betaling en/of reactie over te gaan, indien uw debiteur niet reageert vangt de tweede incasso fase aan.

Fase 2. Persoonlijke benadering

Bij geen reactie zal onze debiteurenafdeling telefonisch contact opnemen met uw debiteur(en) om de reden van haar/zijn wanbetaling te vernemen en zoveel mogelijk verdere financiële informatie te verkrijgen.

INCASSO NEDERLAND zal op een persoonlijke manier betaling van uw debiteur(en) trachten te verkrijgen. Indien nodig, worden betalingsregelingen getroffen, die door ons nauwlettend worden bijgehouden.

Wanneer niet binnen een redelijke termijn door uw debiteur betaald is op uw en/of onze rekening of een betalingsregeling is getroffen en u besluit niet tot dagvaarding te willen overgaan dan heeft u de mogelijkheid om uw incasso-opdracht zonder verdere kosten terug te trekken, immers uw incasso-abonnement is in de buitengerechtelijke fase op basis van no cure no pay. Indien u echter tot rechtsmaatregelen wenst over te gaan zal uw incasso natuurlijk na overleg met u worden doorgegeven aan onze divisie juridische zaken, hiermee vangt de derde fase aan.

Fase 3. Voorbereiding op rechtzaak

Onze juristen zullen eerst uw incasso bestuderen of deze juridisch haalbaar is. Hiertoe wordt alle benodigde informatie met betrekking tot uw vordering verzameld. Daarnaast wordt gekeken of aanvullende informatie over de verhaalspositie van uw debiteur noodzakelijk is.

De kosten hiervoor worden eerst gemaakt na uw toestemming en zullen in het algemeen bestaan uit informatie bevolkingsregister en/of informatie Kamer van Koophandel.

Deze informatie is noodzakelijk daar de rechtspersoonlijkheid van uw debiteur van belang is bij een op te starten dagvaardingsprocedure.

De juridische voorbereiding wordt zoveel mogelijk door onze divisie juridische zaken getroffen.

Nadat deze fase is afgesloten en er in samenspraak met u is besloten tot een dagvaardingsprocedure vangt de vierde fase aan.

Fase 4. Gerechtelijke procedure

Nadat er in samenspraak met u is besloten tot een dagvaardingsprocedure zal, afhankelijk van de hoogte van uw vordering, uw debiteur gedagvaard worden via het kantongerecht (vorderingen tot € 25.000,-) of via de rechtbank (vorderingen hoger dan € 25.000,-). U dient er in deze fase rekening mee te houden dat u naast de opstellingskosten van de dagvaarding instaat voor de buitengerechtelijke kosten alsmede de griffie- en betekeningskosten van de deurwaarder. Voornoemde kosten worden zover mogelijk op uw debiteur in de dagvaarding meegevorderd.

Fase 4.1 Gerechtelijke procedure via de rechtbank

Bij dagvaarding van geldvorderingen tot en met € 25.000,- (inclusief rente en incassokosten) stelt de wet dat deze procedure dient te lopen via het kantongerecht. Procedures inzake huurvorderingen en arbeidszaken lopen altijd via het kantongerecht, ongeacht de hoogte van het te vorderen bedrag.

Bij een geldvordering hoger dan € 25.000,- dient u altijd vertegenwoordigd te worden door een advocaat.

INCASSO NEDERLAND werkt samen met gerenommeerde advocatenkantoren en indien u bij ons een incasso abonnement heeft afgesloten kunt u via onze advocaten tegen een sterk gereduceerd tarief op rechtbank niveau procederen.

Alvorens u hierover een besluit neemt, adviseren wij u zich altijd te laten informeren door één van onze juristen.

Fase 5. Beslagleggingsprocedure

Na het behalen van een positief vonnis, ook wel "titel" genoemd, zullen wij uw debiteur nog éénmaal in de gelegenheid stellen om tot volledige betaling over te gaan.

Indien uw debiteur wederom niet tot betaling overgaat, zullen wij in goed overleg met u de vordering doorsturen naar onze gerechtsdeurwaarder om een beslagleggingsprocedure te starten.

U dient echter bij een beslagleggingsprocedure rekening te houden met betekeningskosten en/of beslagleggingskosten. Alhoewel deze kosten worden doorberekend aan uw debiteur staat u ook in deze fase altijd in voor de kosten die de gerechtsdeurwaarder maakt.

Het is derhalve belangrijk en in uw belang dat, alvorens u besluit de vordering voor beslaglegging door te laten sturen naar een gerechtsdeurwaarderskantoor, de haalbaarheid van inning wordt onderzocht.

Alvorens tot een besluit te komen om tot een beslagleggingsprocedure over te gaan, is het altijd raadzaam u goed voor te laten lichten door onze juridische afdeling.

Fase 6. Afrekening na beslagleggingsprocedure

Indien uw vordering is voldaan bij de deurwaarder, dan zal het deurwaarderskantoor een afrekening sturen. Het bedrag zijnde de hoofdsom, de wettelijke rente en de door u vooruitbetaalde griffie-, betekenings- en incassokosten zullen wij na ontvangst overmaken op uw rekening. Hiermee is de incassoprocedure afgerond.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen en/of opmerkingen hebben twijfel dan niet en neem contact op met onze afdeling juridische zaken.

DE INCASSO PROCEDURE

ALGEMEEN

INCASSO NEDERLAND hanteert de doelstelling dat alle kosten in eerste instantie betaald dienen te worden door uw debiteur en daar geeft de wet ons ruimschoots de mogelijkheid toe. INCASSO NEDERLAND zal er alles aan doen om deze doelstelling na te streven.

Aangezien bij het incasseren resultaat niet in alle gevallen verzekerd is, geven wij u in onderstaand gedetailleerd overzicht in zes stappen aan hoe een incassoprocedure werkt. Mocht u na het lezen van deze informatie alsnog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze afdeling juridische zaken.

FASE 1. DE SOMMATIE

INCASSO NEDERLAND zal uw debiteur(en) in eerste instantie schriftelijk aanmanen en in gebreke stellen. Tevens worden hier de contractuele of wettelijke vertragingsrente en incassokosten in rekening gebracht. In deze sommatie krijgt uw debiteur 10 dagen de tijd om tot betaling en/of reactie over te gaan, indien uw debiteur niet reageert vangt de tweede incasso fase aan.

FASE 2. PERSOONLIJKE BENADERING

Bij geen reactie zal onze debiteurenafdeling telefonisch contact opnemen met uw debiteur(en) om de reden van haar/zijn wanbetaling te vernemen en zoveel mogelijk verdere financiële informatie te verkrijgen.

INCASSO NEDERLAND zal op een persoonlijke manier betaling van uw debiteur(en) trachten te verkrijgen. Indien nodig, worden betalingsregelingen getroffen, die door ons nauwlettend worden bijgehouden.

Wanneer niet binnen een redelijke termijn door uw debiteur betaald is op uw en/of onze rekening of een betalingsregeling is getroffen en u besluit niet tot dagvaarding te willen overgaan dan heeft u de mogelijkheid om uw incasso-opdracht zonder verdere kosten terug te trekken, immers uw incasso-abonnement is in de buitengerechtelijke fase op basis van no cure no pay. Indien u echter tot rechtsmaatregelen wenst over te gaan zal uw incasso natuurlijk na overleg met u worden doorgegeven aan onze divisie juridische zaken, hiermee vangt de derde fase aan.

FASE 3. VOORBEREIDING OP RECHTZAAK

Onze juristen zullen eerst uw incasso bestuderen of deze juridisch haalbaar is. Hiertoe wordt alle benodigde informatie met betrekking tot uw vordering verzameld. Daarnaast wordt gekeken of aanvullende informatie over de verhaalspositie van uw debiteur noodzakelijk is.

De kosten hiervoor worden eerst gemaakt na uw toestemming en zullen in het algemeen bestaan uit informatie bevolkingsregister en/of informatie Kamer van Koophandel.

Deze informatie is noodzakelijk daar de rechtspersoonlijkheid van uw debiteur van belang is bij een op te starten dagvaardingsprocedure.

De juridische voorbereiding wordt zoveel mogelijk door onze divisie juridische zaken getroffen.

Nadat deze fase is afgesloten en er in samenspraak met u is besloten tot een dagvaardingsprocedure vangt de vierde fase aan.

FASE 4. GERECHTELIJKE PROCEDURE

Nadat er in samenspraak met u is besloten tot een dagvaardingsprocedure zal, afhankelijk van de hoogte van uw vordering, uw debiteur gedagvaard worden via het kantongerecht (vorderingen tot € 25.000,-) of via de rechtbank (vorderingen hoger dan € 25.000,-). U dient er in deze fase rekening mee te houden dat u naast de opstellingskosten van de dagvaarding instaat voor de buitengerechtelijke kosten alsmede de griffie- en betekeningskosten van de deurwaarder. Voornoemde kosten worden zover mogelijk op uw debiteur in de dagvaarding meegevorderd.

FASE 4.1 GERECHTELIJKE PROCEDURE VIA DE RECHTBANK

Bij dagvaarding van geldvorderingen tot en met € 25.000,- (inclusief rente en incassokosten) stelt de wet dat deze procedure dient te lopen via het kantongerecht. Procedures inzake huurvorderingen en arbeidszaken lopen altijd via het kantongerecht, ongeacht de hoogte van het te vorderen bedrag.

Bij een geldvordering hoger dan € 25.000,- dient u altijd vertegenwoordigd te worden door een advocaat.

INCASSO NEDERLAND werkt samen met gerenommeerde advocatenkantoren en indien u bij ons een incasso abonnement heeft afgesloten kunt u via onze advocaten tegen een sterk gereduceerd tarief op rechtbank niveau procederen.

Alvorens u hierover een besluit neemt, adviseren wij u zich altijd te laten informeren door één van onze juristen.

FASE 5. BESLAGLEGGINGSPROCEDURE

Na het behalen van een positief vonnis, ook wel "titel" genoemd, zullen wij uw debiteur nog éénmaal in de gelegenheid stellen om tot volledige betaling over te gaan.

Indien uw debiteur wederom niet tot betaling overgaat, zullen wij in goed overleg met u de vordering doorsturen naar onze gerechtsdeurwaarder om een beslagleggingsprocedure te starten.

U dient echter bij een beslagleggingsprocedure rekening te houden met betekeningskosten en/of beslagleggingskosten. Alhoewel deze kosten worden doorberekend aan uw debiteur staat u ook in deze fase altijd in voor de kosten die de gerechtsdeurwaarder maakt.

Het is derhalve belangrijk en in uw belang dat, alvorens u besluit de vordering voor beslaglegging door te laten sturen naar een gerechtsdeurwaarderskantoor, de haalbaarheid van inning wordt onderzocht.

Alvorens tot een besluit te komen om tot een beslagleggingsprocedure over te gaan, is het altijd raadzaam u goed voor te laten lichten door onze juridische afdeling.

FASE 6. AFREKENING NA BESLAGLEGGINGSPROCEDURE

Indien uw vordering is voldaan bij de deurwaarder, dan zal het deurwaarderskantoor een afrekening sturen. Het bedrag zijnde de hoofdsom, de wettelijke rente en de door u vooruitbetaalde griffie-, betekenings- en incassokosten zullen wij na ontvangst overmaken op uw rekening. Hiermee is de incassoprocedure afgerond.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen en/of opmerkingen hebben twijfel dan niet en neem contact op met onze afdeling juridische zaken.


Terug naar boven

Contact

Bezoekadres

Bel en maak
een vrijblijvende 
afspraak.

INCASSO NEDERLAND
Singel 90 - 3112 GS Schiedam - Tel: 010-2235080